rottespærre

rotterspærre

rotterspærre

En rottespærre er en anordning, der skal forhindre kloakrotter i at trænge ind i bygninger fra hovedkloakkerne. De opsættes  i kloakstikledninger og regnvandsledninger, i tilslutningen til den offentlige hovedkloak. Forhindringen kan også sættes op i en faldstamme, hvilket kaldes et rottestop, som skal forhindre rotterne i at trænge længere ind i en bygning.

rotterspærre

rotter kan komme ind i boligen via kloak

På grund af faren for, at en forkert montering kan medføre tilstopning af kloakken, kræves det ved lov, at montøren er autoriseret til opgaven.

Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, og som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, skal for at kunne opsætte rottespærre, jf. § 20, stk. 1, nr. 3 have erhvervet bevis på at have bestået kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærre, jf. § 20, stk. 3.”

Vi er certificeret rottespærre-montør 

vi monterer alle rotterspærre fra små til stor rør

pris fra 2000 kr inkl. moms
prisen variere efter dyb
de og størrelse på rør
så ring så får vi en snak om hvad der er bedst for dig