kloakservice

  JBO    TILBYDER  /  Udfører arbejde inden for  jord belægning og kloak

Kloak

fliser

Regnvand

Nedsivning

minirensningsanlæg

Dræning

kloak tv op til 25m

spuling af kloak og dræn 

montering af Rottespærre

kloakservice

Oprensning af grøfter-

med 2meters tiltskovl, eller 2meters knive

  og grøfteskovl Vskovl 30/120cm

Nedgravning af jordvarme

udmugning

nedbrydning af beton

små støbeopgaver

belægningsopgaver

         

 Div. Udgravninger med 6 T gravemaskine

minilæsser

 

vi samarbejder med andre entreprenører der råder over 20-30T gravemaskiner m.m

Også som underentreprenør

ring og få et uforpligtende tilbud