kloakservice

  JBO    TILBYDER  /  Udfører arbejde inden for  jord belægning og kloak

Kloak

fliser

Regnvand

Nedsivning

minirensningsanlæg

Dræning

kloak tv-inspektion

spuling af kloak og dræn 

montering af Rottespærre

kloakservice

Oprensning af grøfter-

med 2meters tiltskovl, 

  og grøfteskovl Vskovl 30/120cm

Nedgravning af jordvarme

udmugning

nedbrydning af beton

små støbeopgaver

belægningsopgaver

Div. Udgravninger med 6 T gravemaskine

 salg af sand og grus    

 

vi samarbejder med andre entreprenører der råder over 20-30T gravemaskiner m.m

Også som underentreprenør

ring og få et uforpligtende tilbud