kloakmester  Tønder  Kolding  Haderslev Aabenraa

indehaver

Jbo Entreprenør er en virksomhed som udfører arbejder inden for kloak- og jordarbejder samt belægning og mindre støbe-opgaver.

Virksomheden drives og ejes af Jørgen Ottsen som også er aut. kloakmester.

Kvalitetssikring: virksomheden er tilknyttet Byggeriets Kvalitetskontrol, for at sikre kunden højeste kvalitet.

Jbo Entreprenør er en virksomhed der sætter kvalitet og tillid i højsæde!

Virksomheden er startet i 2012.

kloakservice

Forbrugerklage
Hvis en bygherre ønsker at klage over entreprenørens arbejde eller er uenig i størrelsen af en faktura, har en bygherre, der er forbruger, mulighed for at klage til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, Telefon 7216 0200. 
www.byggerietsankenaevn.dk